Η κρίση της αποταμίευσης. PDF Print E-mail

 

Καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων (δισ. ευρώ)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Επιχειρήσεις και νοικοκυριά

125,96

124,24

126,15

137,53

159,58

174,94

197,93

227,62

237,53

209,60

Νοικοκυριά

103,39

102,02

101,40

111,15

128,75

141,07

158,41

185,42

196,86

173,51

Όψεως

4,39

4,65

5,73

6,70

8,67

9,11

9,73

8,65

11,47

9,81

Ταμιευτηρίου

58,16

60,21

64,64

73,59

79,80

77,86

73,56

67,33

75,81

66,71

Προθεσμίας

22,90

21,37

25,11

24,62

38,53

53,09

74,89

109,41

109,57

96,99

Ρέπος

17,93

15,79

5,92

6,25

1,75

1,01

0,23

0,04

0,01

0,005

Καθημερινή 27 Μαΐου 2012

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στον τύπο, (Καθημερινή της 27/5 ), σχετικά με τις καταθέσεις στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα προσφέρονται για αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα.

Από την σύγκριση των καταθέσεων μεταξύ του 2003 και του 2009 προκύπτει ότι στα 6 χρόνια που μεσολάβησαν οι καταθέσεις αυξήθηκαν από τα 126,15 δισ. στα 237,53 δισ. ευρώ. Το ίδιο διάστημα οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν από τα 101,4 στα 196,86 δισ. ευρώ. Η αύξηση αυτή απεικονίζει κυρίως την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος του συνόλου σχεδόν των νοικοκυριών. Ιδιαίτερα των ελεύθερων επαγγελματιών και των εμπόρων, αφού η αλλαγή του νομίσματος τους επέτρεψε να αυξήσουν τα επίπεδα αμοιβών και κέρδους πολύ περισσότερο από την αύξηση του ΑΕΠ και του πληθωρισμού.

Είναι φανερό ότι οι αριθμοί απεικονίζουν τρία πράγματα. Την ανάπτυξη της οικονομίας, την διάχυση του οικονομικού πλούτου και τέλος την εμπιστοσύνη των καταθετών στο τραπεζικό σύστημα και στην οικονομία.

Εδώ αξίζει μια ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της εμπιστοσύνης. Να θυμηθούμε ότι η Lehman Brothers χρεοκόπησε στις 15/9/2008 δημιουργώντας πανικό στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα και το παλιρροϊκό κύμα που έπληξε και πλήττει τις πραγματικές οικονομίες.

Η άμεση αντίδραση, τότε, της κυβέρνησης Καραμανλή, με την ανακοίνωση τον Οκτώβριο του 2008 της εγγύησης των καταθέσεων και της ενίσχυσης του τραπεζικού συστήματος, δεν επέτρεψε να εξαπλωθεί η ανασφάλεια και να μετατραπεί σε πανικό. Το αποτέλεσμα ήταν να μην διαταραχθεί η οικονομία αλλά αντίθετα οι καταθέσεις να αυξηθούν περισσότερο από 10 δισ. ευρώ το 2009.

Σε αντιδιαστολή πρέπει να επισημανθεί ότι, ως αποτέλεσμα της εγκληματικής πολιτικής της κυβέρνησης Παπανδρέου, μόνο μέσα σε ένα χρόνο, το 2010 οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 27,93 δισ. ενώ συνεχίζοντας την ίδια καταστροφική πορεία σήμερα οι καταθέσεις έχουν περιοριστεί σε περίπου 160 δίσ.

Η απώλεια καταθέσεων 77 δισ. σε λιγότερο από 2,5 χρόνια έχει δημιουργήσει εκρηκτικά αδιέξοδα στο τραπεζικό σύστημα θέτοντας σε κίνδυνο τις καταθέσεις. Προκειμένου να προστατευθούν οι καταθέσεις και η οικονομία γενικότερα ήταν αναγκαία η στήριξη των τραπεζών. Το κράτος έδωσε εγγυήσεις, όχι χρήματα, με βάση τις οποίες οι τράπεζες δανείστηκαν από την ΕΚΤ . Μια ενδεχόμενη χρεωκοπία των τραπεζών δεν θα οδηγήσει όχι μόνο σε απώλεια των καταθέσεων αλλά και σε εκτίναξη του Δημοσίου χρέους.

Μετά τις πρόσφατες εκλογές περίπου 5 δισ. επέστρεψαν στις τράπεζες. Αν παγιωθεί η εμπιστοσύνη στην οικονομία τις τράπεζες και την κυβέρνηση πολλαπλάσια κεφάλαια θα επιστρέψουν και θα ενισχύσουν την πραγματική οικονομία.

Αντώνης Αντωνάκος 2/07/2012

antonis@antonakos.edu.gr http://www.antonakos.edu.gr