ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ PDF Print E-mail

Προς τα μέλη της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  91/27-02-2013

Αθήνα 27 Φεβ. 13

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 2/10/2012 είχα θέσει ορισμένα κρίσιμα, κατά την εκτίμησή μου, ζητήματα που αφορούν φορείς συναπτόμενους με την λειτουργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ..

Παρά την παρέλευση 4 μηνών η, απόλυτα αναγκαία, συζήτηση και ενημέρωση της Ε.Ε. καθυστερεί σε βαθμό παρέλκυσης.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι προέκυψαν στοιχεία, (όπως οι διογκωμένες, μεταξύ των άλλων, δαπάνες μετακίνησης του προέδρου ενός εκ των αναφερόμενων φορέων), τα οποία θα έπρεπε να έχουν εντείνει την εγρήγορση και να έχουν προκαλέσει την ενδελεχή διερεύνηση των ζητημάτων που έχω θέσει με την ως άνω επιστολή μου.

Επιπλέον, η διαχείριση του θέματος της αναλογιστικής μελέτης για το Τ.Ε.Α.Δ.Υ. από το Κοινωνικό Πολύκεντρο εγείρει ερωτήματα αναφορικά με την ανταπόκρισή του στο βασικό λόγο δημιουργίας του, που ασφαλώς είναι ή πρέπει να είναι η επαρκής έγκυρη και έγκαιρη τεκμηρίωση των θέσεων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ..

Γιατί, ελπίζω ότι, κανένας εκ των μελών της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δεν θεωρεί ως βασικό σκοπό της δημιουργίας και της λειτουργίας αυτών των φορέων τη συμμετοχή στην απορρόφηση των Ευρωπαϊκών πόρων ή στην εκτέλεση «προγραμματικών συμφωνιών» σε υλοποίηση στόχων που δεν εντάσσονται στους βασικούς λόγους ύπαρξης και λειτουργίας των συνδικάτων.

Λόγω αυτής της παρελκυστικής, εκ των πραγμάτων, καθυστέρησης της ενημέρωσης και συζήτησης στην Ε.Ε. απείχα από την έγκριση του προϋπολογισμού του Κοινωνικού Πολύκεντρου που προηγήθηκε. Για τον ίδιο λόγο θα απέχω και από κάθε περαιτέρω διαδικασία σχετική με τους φορείς που έχω αναφέρει στην προαναφερθείσα επιστολή μου έως ότου υπάρξει ικανοποιητική ανταπόκριση στα θέματα που ήδη έχω θέσει δηλώνοντας ότι, ως μέλος της Ε.Ε. διαχωρίζω την θέση μου, λόγω της παντελούς έλλειψης ενημέρωσης, σε ότι αφορά τις όποιες ευθύνες για την λειτουργία τους.

Στη συνέχεια παραθέτω την επιστολή που είχα απευθύνει στις 2/10/2012 στα μέλη της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

«Προς τα μέλη της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 223/2-10-2012

Αθήνα 2 Οκτ. 12

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το δημοσίευμα της εφημερίδας ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ της 22ας Σεπτεμβρίου, πέραν όλων των άλλων, αναδεικνύει το έλλειμμα ενημέρωσης και εποπτείας της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ (ως συλλογικής οντότητας) σε σοβαρά θέματα που αφορούν στην αποδοχή και διαχείριση οικονομικών πόρων, αν και είναι απολύτως βέβαιο ότι, αν όχι και τις τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες, σίγουρα όμως την ηθική βλάβη θα υποστούν κυρίως τα μέλη της Ε.Ε. και σε συλλογικό αλλά και σε ατομικό επίπεδο.

Μεταξύ των άλλων, ο «κεκτημένος» τρόπος λειτουργίας της Ε.Ε., για τον οποίο επανειλημμένα έχω εκφράσει σοβαρές ενστάσεις, αφήνει στο σκοτάδι πολλά μέλη της, όχι μόνο όσον αφορά την ουσία και τη διαχείριση του έργου το οποίο διεκπεραιώνουν δομές, που έχουν ιδρυθεί από την ΑΔΕΔΥ (ή με τη συμμετοχή της π.χ. ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ) και λειτουργούν υπό την υποτιθέμενη ευθύνη της, αλλά, σε πολλές περιπτώσεις, τα μέλη της Ε.Ε. χωρίς δική τους υπαιτιότητα έχουν άγνοια και για την ανάπτυξη των δομών αλλά και για τη στελέχωση τους.

Είναι λοιπόν απόλυτη ανάγκη άμεσα να συζητηθεί στην Ε.Ε. το θέμα των δομών, της στελέχωσης, των πόρων και των προγραμμάτων που διαχειρίζονται το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔY, το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο και το Κοινωνικό Πολύκεντρο.

Είναι απόλυτη ανάγκη να ενημερωθεί η Ε.Ε. για τους προϋπολογισμούς των ανωτέρω φορέων, τουλάχιστον κατά την διανυόμενη θητεία της.

Απαιτείται, επίσης, να υπάρξει γραπτή γνωμοδότηση από έγκυρους νομικούς για τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες των μελών της Ε.Ε. σε περίπτωση που ενδεχόμενος έλεγχος διαπιστώσει λάθη στη διαχείριση.

Αντώνης Αντωνάκος»

 

Αντώνης Αντωνάκος Αθήνα 27 Φεβ. 13

.........................................................................................

Προς τον Πρόεδρο της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 124/20-03-2013

Δήλωση για την ειδική συνεδρίαση της Ε.Ε. της 5ης Μαρτίου

Αγαπητέ συνάδελφε Πρόεδρε,

Η ιδιαίτερη ενόχληση που φάνηκε να δημιούργησε σε ορισμένους συναδέλφους η συζήτηση στην ειδική συνεδρίαση της 5ης Μαρτίου των ζητημάτων που κατ’ επανάληψη είχα θέσει, δίχως ανταπόκριση, σε σχέση με τη λειτουργία της Ε.Ε. γενικά και ειδικότερα για την παντελή έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τους όρους λειτουργίας και την εποπτεία φορέων δομικά ή τουλάχιστον επικοινωνιακά συνδεδεμένων με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με οδήγησε στην αποχώρηση, από τη συνεδρίαση, με την διευκρίνιση ότι θα καταθέσω σχετική δήλωση.

Υπενθυμίζω ότι, πέρα από τις επανειλημμένες από την αρχή της παρουσίας μου στην Ε.Ε. προφορικές εκκλήσεις να συζητηθεί η λειτουργία της, είχα αναγκαστεί στις 2/10/2012, ύστερα και από αναπάντητο δημοσίευμα, που αφορούσε φορείς τους οποίους εποπτεύει ή στους οποίους εμπλέκεται η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., να καταθέσω σχετικό γραπτό αίτημα. Μετά την παρέλευση ενός τετραμήνου, επειδή φαινόταν ότι το θέμα οδηγούνταν στη λήθη, παρά κάποια ανησυχητικά γεγονότα που είχαν εν τω μεταξύ ανακύψει, αναγκάστηκα στις 27/2/2013 να καταθέσω δεύτερο γραπτό αίτημα αποτέλεσμα του οποίου ήταν η προαναφερθείσα συνεδρίαση της 5/3/2013.

Αναγκάζομαι λοιπόν, αφού δεν ολοκλήρωσα την τοποθέτησή μου στην Ε.Ε., να διευκρινίσω την θέση μου.

Κατ’ αρχήν θέλω να τονίσω, για μια ακόμα φορά, την ουσιαστική διαφωνία μου με τον τρόπο λειτουργίας μας που δίνει την αίσθηση ότι τα μέλη χωρίζονται σε κατηγορίες, «ιδιοκτητών», «ενοχλητικών» και «επισκεπτών». Ο «κεκτημένος» από το παρελθόν τρόπος λειτουργίας, ενδεχομένως και η οργανωτική δομή, έχει δημιουργήσει ένα γραφειοκρατικό όργανο αποκομμένο από τις Ομοσπονδίες και κατά συνέπεια από τους εργαζόμενους με αποτέλεσμα οι «κινητοποιήσεις» να πέφτουν στην καλύτερη περίπτωση στο κενό λόγω έλλειψης στήριξης από τη βάση. Η δε απαρίθμηση των κινητοποιήσεων δεν μας εξασφαλίζει άλλοθι αφού σε αρκετές από αυτές η συμμετοχή δεν αντιστοιχεί ούτε στη δύναμη ενός μικρού πρωτοβάθμιου σωματίου.

Ειδικότερα τώρα όσον αφορά την εμπλοκή μας στους φορείς για τους οποίους συζητήσαμε:

Για το ΙΝΕ ΑΔΕΔΥ-ΓΕΣΕΕ δεν καταλαβαίνω τη σκοπιμότητα της συμμετοχής των 3 μελλών της ΑΔΕΔΥ αφού σύμφωνα με δήλωσή δεν έχουν κληθεί ούτε μία φορά. Δεν καταλαβαίνω και δεν συμφωνώ γιατί πρέπει να περιμένουμε την διεξαγωγή του συνεδρίου της ΓΕΣΕΕ, συνεπώς και τη συγκρότηση των οργάνων της, για να διαχωρίσουμε τη θέση μας. Και τελικά αν και όταν γίνει αυτό σε ποια κατεύθυνση θα γίνει;

Για το Διαβαλκανικό θεωρώ μη ικανοποιητικές τις διευκρινήσεις που δόθηκαν. Τονίζω ότι είχα ζητήσει να διευκρινιστούν, και με γνωμοδότηση νομικού, οι πιθανές ευθύνες της ΑΔΕΔΥ και σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιων ευθυνών είναι σαφές ότι θα έπρεπε να υπάρξει συγκεκριμένη εποπτεία από την πλευρά της τουλάχιστον για το διάστημα της θητείας της παρούσας Ε.Ε..

Διαχωρίζω λοιπόν τη θέση μου διαφωνώντας με την απόφαση της Ε.Ε. σε ότι αφορά τους δύο προαναφερθέντες φορείς.

Τέλος για το Πολύκεντρο, στο οποίο είναι δεδομένη ή ευθύνη της Ε.Ε. όχι μόνο λόγω της άμεσης εξάρτησης με τον διορισμό της διοίκησης του, αλλά τουλάχιστον για τα μέλη του Προεδρείου και με τη συμμετοχή τους στο κεντρικό συμβούλιο του, διευκρινίζω ότι οι ενστάσεις μου δεν αφορούν το τυπικό σκέλος της διαχείρισης για το οποίο δεν διατηρώ αμφιβολίες ότι είναι εντάξει. Οι επιφυλάξεις μου αφορούν την ουσιαστική ανυπαρξία εποπτείας από την Ε.Ε. και την μη ικανοποιητική ανταπόκριση στο κύριο σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, δηλαδή την πλήρη και έγκαιρη τεκμηρίωση των θέσεων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ..

Τέλος φίλε Πρόεδρε, με πληροφόρησες ότι στο τέλος της ειδικής συνεδρίασης με ευχαρίστησες; γιατί έδωσα την ευκαιρία στα μέλη της Ε.Ε. (και σε σένα άραγε;) να ενημερωθούν για τα συγκεκριμένα ζητήματα!!! Όπως είπα και κατά την αποχώρησή μου από την συνεδρίαση, παραφράζοντας τον Πιραντέλο,  δεν είναι έτσι αλλά δεν πειράζει αν έτσι θέλετε να νομίζετε. Επειδή όμως εγώ δεν συμμερίζομαι την άποψή σου και δεν θεωρώ τις απαντήσεις ικανοποιητικές δηλώνω ότι δεν θα έχω μέχρι τη λήξη της θητείας της Ε.Ε. καμία σχέση με τους συγκεκριμένους φορείς.

 

Αντώνης Αντωνάκος

 

.....................................................

Προς τα μέλη της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 401/23-10-2013

Αθήνα 23 ΟΚΤ. 13

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά τα σημερινά γεγονότα αποφάσισα να κοινοποιήσω τις τρείς δηλώσεις που είχα καταθέσει στην Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., οι οποίες αφορούσαν πλευρές της λειτουργίας της οι οποίες δεν με εύρισκαν σύμφωνο και με ανάγκασαν να διαχωρίσω τη θέση μου.

Το γεγονός που με οδήγησε σε αυτή την απόφαση είναι ότι αντιλήφθηκα εντελώς τυχαία τους υπαλλήλους να ετοιμάζουν τον κατάλογο με τα ονόματα και τα τηλέφωνα αυτών που, ύστερα από σχετικό ερώτημά μου έμαθα ότι, ετοιμάζεται η επιτροπή να καλέσει σε συνέντευξη για τον διορισμό υπαλλήλου, χωρίς να έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε. ούτε τα κριτήρια ούτε πολύ περισσότερο τα πρόσωπα. Αυτό δε που ήταν ιδιαίτερα προσβλητικό για μένα ήταν το γεγονός ότι αρνήθηκαν ακόμα και να μου δώσουν τον σχετικό κατάλογο, επικαλούμενοι σχετική εντολή από το μέλος της επιτροπής, και ταμία της Ε.Ε..

Για να προλάβω κάθε αθέλητη ή ηθελημένη παρανόηση οφείλω να τονίσω ότι, όχι μόνο ήμουν αυτός που συνέβαλε στην υποβολή τόσο πολλών αιτήσεων, αποστέλλοντας την προκήρυξη σε εκατοντάδες mail, αλλά και απέφυγα να προτρέψω οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο θα μου δημιουργούσε προσωπικό ενδιαφέρον και εμπλοκή, να υποβάλει αίτηση.

Δεν ήμουν όμως και δεν είμαι σε καμία περίπτωση διατεθειμένος να αποδεχθώ να συνεχιστεί αυτό που, όπως πανθομολογείται στους κύκλους της Ε.Ε., αποτέλεσε πρακτική του παρελθόντος, δηλαδή τον «φιλικό διακανονισμό» μεταξύ προσώπων ή παρατάξεων, γεγονός που καθόρισε τις 2 επιλογές του παρελθόντος, αφήνοντας σε εκκρεμότητα την 3η επιλογή, αλλά με μία δέσμευση η οποία μέχρι σήμερα δεν έγινε εφικτό να ικανοποιηθεί για λόγους άσχετους με την επιθυμία εκείνων που την είχαν αναλάβει.

Επειδή δεν είμαι διατεθειμένος να αφήσω να επαληθευθεί για μια ακόμα φορά η διαπίστωση που κατ’ επανάληψη έχω διατυπώσει στην Ε.Ε. στο Γ.Σ., ότι δηλαδή ο τρόπος λειτουργίας μας δίνει την αίσθηση ότι τα μέλη χωρίζονται σε κατηγορίες, «ιδιοκτητών», «ενοχλητικών» και «επισκεπτών», ζητάω να σταματήσουν άμεσα οι διαδικασίες πρόσληψης,  να τεθούν στην διάθεση όλων των μελλών της Ε.Ε. όλα τα στοιχεία, και να συζητηθούν σε συνεδρίαση τα κριτήρια με τα οποία θα γίνει η προεπιλογή αυτών που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Αντώνης Αντωνάκος

 

23-10-2013